BELL A

  Bankruptcy Estate Lawyer Lex Artificial

fællesudviklet cloud-software

til insolvensretlig sagsbehandling

Book en demo:

mads@legal-tech.dk

Fællesudviklet løsning

 

Med BELLA samles den insolvensretlige sagsbehandling i ét system, som strukturerer relevante informationer gennem den praktiske sagsbehandling. BELLA er udviklet gennem et samarbejde med 9 danske advokatkontorerne, som har kvalificeret løsningens funktioner fra sommeren 2018 til foråret 2019. Advokatkontoerne har udvekslet ideer på tværs af kontorernes størrelser for at sikre, at BELLA understøtter et branchefælles behov. Advokatkontorerne køber et almindeligt abonnement til systemet, og BELLA er således et alternativ til at allokere interne ressource til softwareudvikling og vedligeholdelse af egne løsninger.

Sagsstyring og fristhåndtering

 

Jurister behandler i dag flere konkursboer ad gangen, hvilket sætter krav til projektstyring og fristhåndtering. BELLAs projektstyringsmodul gør det muligt at danne et overblik over insolvensafdelingens sager i forbindelse med ressourceplanlægning og opfølgning på sagsstatus. Delopgaver kan tildeles enkelte sagsbehandlere, og udkast til redegørelser, karantæneindstillinger mv. kan sendes til godkendelse hos en sagsansvarlig. Kommende frister i sagerne og opgaver, som afventer godkendelse, vil altid fremgå af ens personlige overblik i BELLA.

En fælles kreditorportal

 

De profesionelle kreditorer sætter i dag højere krav til gennemsigtig i bobehandlingen. Med BELLA indsamles alle relevante booplysninger ét sted, som kurator kan give kreditorerne adgang til , når det passer kreditorerne. Advokatkontorets kreditorportal tilpasses det enkelte advokatkontorets design, og siden integreres med eget domæne. Teknologien bag kreditorportalerne anvendes dog af alle, som har abonnement til BELLA. Kreditorerne kan således få ét samlet log-in til alle kreditorportaler.

Integrationer til advokatkontorets IT-systemer

 

Da det er nødvendigt for flere advokatkontorer at kunne kommunikere tidsrapporter, behandle bogføringstranskationer og lignende på tværs af organisationen, overfører BELLA data fra eksisterende infrastruktur automatisk én gang i døgnet. Sagsbehandlerne kan således tilgå alle relevante informationer om sagerne fra BELLAs brugerflade.

Regnskab    

 

BELLA integreres med advokatkontorets interne økonomisystem, hvorfra bogføringsdata overføres én gang i døgnet, og data præsenteres for sagsbehandlerne i ét samlet dashboard i BELLA. Når den daglige afstemning foretages, udarbejder BELLA automatisk boregnskaber, momsregnskaber og panthaverregnskaber, ligesom alle oplysninger i aktiv- og faktureringsmodulet opdateres, så kreditorerne løbende kan få adgang til nyeste informationer på kreditorportalen uden manuelle indtastninger.

Aktiver

 

Informationer om boets aktiver kan både tilgås via. BELLAs web-applikation såvel som mobil-applikation. Sagsbehandleren får dermed mulighed for at registrere det konkursramte selskabs aktiver ude på adressen, og informationerne og billederne af aktiverne synkroniseres direkte med web-applikationen. Aktiv-modulet indeholder ligeledes en ekstern adgangsside, hvor samarbejdspartnere, såsom auktionshuse og vurderingsmænd, kan få adgang til at håndtere oplysningerne om aktiverne.

Omstødelse

 

BELLAs algoritmer trænes i at forstå konkursloven, og ved at indlæse det konkursramte selskabs data udarbejdes en rapport over mulige omstødelige dispositioner baseret på sandsynlighedsscores. Hvis en kommende modpart er et selskab, indhentes regnskabstal for at analysere modpartens betalingsevne, så kurator kan vurdere, om yderligere skridt skal iværksættes og eventuelt påbegynde drøftelser med kreditorerne herom.

Redegørelser & konkurskarantæne

 

Med BELLAs paradigme-modul kan advokatkontorerne opsætte og vedligeholde deres paradigmesamlinger i et nemt format. Paradigmerne indhenter automatisk udskrift af gældbogen, status for realiseringen af aktiver og oplysninger fra eksterne databaser (seneste registrerede ledelse, selskabskapital, tidligere årsrapporter mv. fra CVR). BELLA udsender også selv skrivelserne til alle relevante modtager.

BELLA Intelligence ApS